Lokation

Kina versus Silicon Valley

Silicon Valley er et relativt lille geografisk afgrænset område med et åbenlyst økosystem for innovation. Der er iværksætterne med de gode idéer, en række stærke universiteter og risikovillige investorer, der tilsammen udgør et frugtbart kredsløb.  I Kina er billedet langt mere fragmenteret og mudret, selvom alle de samme komponenter er tilstede i de tre vigtigste innovationscentre Shanghai, Beijing og Shenzhen. Den største forskel er, at der i Kina er en usædvanlig stærk stat, som driver en stor del af udviklingen. Og så er Kina verdens største marked for en lang række produkter, og derfor er potentialet enormt, hvis man rammer plet. Vores udgangspunkt for turen er Shanghai. Se hele programmet her